Flere og flere bedrifter tilbyr yoga til sine ansatte for å
forebygge/bedre helseplager og styrke arbeidsmiljøet.


Stress på jobben og/eller i privatlivet fører ofte til en indre uro, spenninger i muskulatur og typiske stress-symptomer som vondt i magen, i ryggen, i skuldre, hodepine og søvnproblemer. Yoga virker stress-reduserende og hjelper arbeidstakere til å takle utfordringer på en mer kreativ måte.

Medisinsk Yoga (MediYoga) er svært godt egnet å gjøre i bedrift ettersom øvelsene er enkle å gjøre for alle. Myke øvelser for hofter, rygg, nakke skuldre og armer gjør at spenninger og vondter i disse områdene kan slippe tak. Den yogiske pusten (lange dype pust) er med i alle øvelser og er et viktig verktøy man lærer å bruke for å motvirke stress og typiske stressymptomer. 

MediYoga er enkle, men kraftfulle øvelser som jobber med hele mennesket på alle plan- fysisk, mentalt og emosjonelt. Ved å jobbe med et helhetsperspektiv framfor mer symptom-basert, opplever vi veldig gode resultater. 


Spiren Yoga kan tilby bedriftspakker hvor vi holder MediYoga kurs som et helseforebyggende tiltak for å redusere sykefravær

Spiren Yoga har også gode tilbud til bedrifter i forhold til sykemeldte/langtidssykemeldte. Her kan vi skreddersy yoga-programmer etter samtale med den sykemeldte i form av MediYoga-terapi. Trykk på linken under for nærmere informasjon om hva vi kan tilby gjennom MediYoga terapi hvor man får oppfølging èn til èn http://www.spirenyoga.no/mediyoga/mediyoga-terapi


I Svergie hvor MediYoga er en etablert behandlingsform på flere sykehus, helseinstitusjoner og også i offentlige og private bedrifter kan man få MediYoga kurs på "blå resept", og man operer ved flere sykehus f.eks ikke prolapser før MediYoga er utprøvd ettersom det har vist seg å ha så stor effekt på rygg/nakke problematikk. 

MediYoga har stor effekt på eks høyt blodtrykk, muskel og skjelettplager, rygg/nakke problematikk, søvnvansker, utbrenthet og alle stress-relaterte lidelser, lettere psykiske plager mm. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette virker å være interessant for deg eller din bedrift! 

Mail: post@spirenyoga.no eller på tlf: 99723040